Licenties, modules en tarieven

De standaard software van FinForce is toereikend om toekomst-scenario’s te berekenen en hierover te rapporteren. FinForce kan daarbij worden ingezet om op een gemakkelijke manier budgetvergelijkingen te maken en automatiseert hierdoor uw complete budgetcyclus. FinForce is een standaard software systeem dat u daarbij helpt en ook aansluiting heeft op standaard administratieve systemen.

Een belangrijk uitgangspunt voor FinForce is dat de software:

  1. simpel in gebruik blijft;
  2. veel flexibliteit kent;
  3. transparant is over de toepassingsmogelijkheden en werkwijze.

Daarom zijn een aantal uitgebreidere mogelijkheden opgezet als een module, die als zodanig kan worden aangesloten, waardoor de materie wel meer complexiteit kent, maar ook breder toepasbaar is.

Deze modules zijn:

  1. De ratiomodule
  2. De kostenplaatsenmodule
  3. De uitgebreide consolidatiemodule

Met onze prijscalculator kunt u zelf beoordelen welke prijsstelling specifiek voor uw organisatie van toepassing is.