De Accountant in de knel?

  • Berichtcategorie:Uncategorized

Iedereen weet zo langzamerhand wel dat de beroepsgroep van de zakelijke dienstverleners het steeds moeilijker krijgt ten gevolge van de opkomende automatisering. Voorbeelden te over zoals verzekeringsbedrijfjes, notariskantoren en uiteraard komen ook de accountants aan de beurt. Zeker geen ontwikkeling die pas sinds kort aan de gang is, maar die we al jaren geleden zagen aankomen. Soms met verrassende gevolgen.

Wat zie ik deze week tot mijn verbazing in Accountancynieuws staan?

Er wordt geconstateerd dat de (veels te hoge) uurtarieven (eindelijk) omlaag gaan, dat er een werkgroep wordt opgericht die nieuwe businessmodellen voor de toekomst voor de accountants moet bedenken en dat de branche-organisatie Novak maar eens een klanttevredenheidsonderzoek opstart. Een duidelijker beeld van ‘hoe je achter de feiten aan kunt lopen’ kun je eigenlijk niet bedenken op het voorblad van Accountancy’Nieuws’.

Altijd grappig om te lezen dat er ingewikkeld wordt gedaan over iets wat zo vanzelfsprekend is. De accountancy is één van de weinige beroepsgroepen die minimaal investeert in haar relaties. Als ze daar nou ‘s mee beginnen………….. misschien dat de toegevoegde waarde vanzelf komt bovendrijven?

En wat ik me nu zo afvraag………… is de accountant nu echt de aangewezen persoon om de MKB-ondernemer bij te staan bij het bespreken van zijn toekomst?