Is er veel financiële kennis vereist om met FinForce te kunnen werken

Het mag wel, maar u hoeft geen registeraccountant te zijn om met FinForce te kunnen werken. FinForce valt met name op door zijn gebruiksvriendelijkheid. Enkel een viertal invuloefeningen, t.w.:

  1. beginbalans
  2. exploitatiebegroting
  3. investeringsplan
  4. financieringsplan

zorgen ervoor dat alle financiële consequenties adequaat worden doorgerekend, daar waar nodig.

In de praktijk heeft u aan één dag instructie voldoende om direkt met FinForce aan de slag te kunnen.