Ondernemingsplan in FinForce

Een goed onderbouwd ondernemingsplan is belangrijk voor de continuïteit! Waar of niet waar?

Helaas wordt een ondernemingsplan teveel gemaakt voor buitenstaanders, zoals de bank, enkel en alleen bedoeld om over de benodigde financiële ruimte te kunnen beschikken. En dat is jammer, omdat een ondernemingsplan toegevoegde waarde heeft als er een duidelijke link wordt gelegd tussen praktijk en strategie. Deze ‘missing link’ komt in de praktijk niet veel voor.

Vaak wordt er een ‘ondernemingsplan voor de bank’ geschreven. Niet op basis van realiteit, maar op basis van ‘wishfull thinking’. De gewenste uitkomst van dat ondernemingsplan is daarbij tevens het uitgangspunt voor alle onderliggende veronderstellingen. Die gewenste uitkomst is dan bijvoorbeeld ….. voldoende krediet. En zodoende wordt er vanuit die uitkomst teruggeredeneerd naar bijvoorbeeld de ‘omzetprognose’. En zo kan het zomaar gebeuren dat uw oorspronkelijke en realistische omzetverwachting met 50% moet worden verhoogd om voor kredietuitbreiding in aanmerking te komen. Soms met verrassende gevolgen.

Het is dus altijd belangrijk om voor uw ondernemingsplan een link te leggen met uw praktijk. Stel dat u bijvoorbeeld 50% meer omzet moet gaan behalen ……. wat betekent dat dan voor uw commerciële aanpak. Hoeveel nieuwe klanten moet u dan zien te werven? Of ……. hoeveel extra omzet kunt u bij uw bestaande klanten genereren? Welke acties moet u hier dan vooraf uitzetten …. en hoeveel kosten zijn hiermee gemoeid? Het plannen hiervan is detailwerk en belangrijk is dan ook om het overzicht te behouden.

Met FinForce kunt u dit voor uzelf overzichtelijk houden door het ondernemingsplan op te splitsen in overzichtelijke brokjes. Bijvoorbeeld door een plan op te delen in projectplannen of een jaarplan op te delen in kleinere periodes. Door uw ‘input’ in deze deelplannen in te geven, waarbij de financiële consequenties naar een groter geheel worden doorgerekend, houdt u het overzicht over de totale gang van zaken (strategie). En juist deze vertaalslag is bepalend voor uw succes om echt met uw plan aan de gang te gaan.

Doordat er in deze programmatuur bovendien automatisch kan worden doorgerekend naar uw toekomstige liquiditeit en balanspositie, heeft u met FinForce een financieel waterdicht ondernemingsplan, waarmee u voor uzelf de financiële haalbaarheid van uw plannen tijdig heeft getoetst.