Wat is het voordeel van FinForce t.o.v. een spreadsheetmodel

Met uw spreadsheetmodel kunt u gemakkelijk uw eigen exploitatiebegroting maken. Het maken van een liquiditeitsplanning en een balansbegroting is echter een ander verhaal dat veel meer tijd kost en complexer is.

Gebruikers van FinForce zijn van hun spreadsheetmodel overgestapt naar FinForce omdat:

  1. het bedrijf dermate complex is geworden, dat een spreadsheetmodel niet meer voldoet en bovendien foutgevoelig is, onjuiste informatie kan bevatten en onderhouds-intensief is;
  2. het bij veel bedrijven als storend wordt ervaren dat slechts één man in de organisatie weet hoe het spreadsheetmodel in elkaar zit. Dit maakt de organisatie teveel afhankelijk van één persoon;
  3. een businessplan niet in één keer af is. Meerdere mensen in de organisatie zijn hierbij betrokken. En hoe meer gesprekspartners, hoe meer scenario’s die met elkaar vergeleken moeten worden. Het bespreken van een concept leidt altijd weer tot ogenschijnlijk kleine wijzigingen, die grote consequenties kunnen hebben voor uw liquiditeitsprognose.

Met FinForce beschikt u over een systeem dat qua bediening sterk lijkt op een spreadsheetmodel, maar zodanig is geautomatiseerd dat u met één druk op de knop alle tussentijdse wijzigingen in uw plan automatisch doorrekent. Doordat de financiële consequenties onmiddellijk inzichtelijk worden gemaakt, neemt de snelheid van handelen enorm toe.