Op welke vakgebieden is FinForce van toepassing

Het instrumentarium van FinForce heeft toegevoegde waarde voor elk van de onderstaande vakgebieden. Vandaar dat het relevant is om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen. In de toekomst wordt deze informatie uitgebreid met praktijkgerichte informatie van professionals uit dit vakgebied.

Bedrijfsfinanciering
Om een goede financiering bij uw bank te verkrijgen, dient u minstens twee vragen te kunnen beantwoorden! Vraag 1: hoeveel geld heeft u nodig? en Vraag 2: hoe snel kunt u dit weer terugbetalen? Als u dit verhaal op een financieel waterdichte manier kunt presenteren en daarbij rekening houdt met bankaire ratio’s als solvabiliteit, zekerheid en aflossingscapaciteit, dan zit u gebeiteld! En ook al vind u niet direct een bank, die voor uw plannen te porren is, realiseert u zich dan, dat u alleen al voor uzelf deze vragen moet kunnen beantwoorden, ongeacht met welke soort van financier u aan tafel wilt gaan!

Bedrijfswaardering
Budgettering en bedrijfswaardering liggen in elkaars verlengde. Waarom? Omdat de waarde van een onderneming met name wordt bepaald door de verwachte cash-flow in de toekomst. Oftewel, een goede financiële vertaalslag van uw toekomst naar het budget, geeft inzicht in de waarde-ontwikkeling van uw onderneming. Hetgeen uiteraard nog niet wil zeggen dat deze waarde-ontwikkeling hetzelfde is als de prijs, die op termijn voor uw onderneming zal worden betaald. Desalniettemin zou het inzicht in deze waarde-ontwikkeling voor veel bedrijven een belangrijk punt van aandacht moeten zijn. De praktijk leert echter dat met name beursgenoteerde bedrijven zich hier druk om maken en dat MKB-bedrijven met van alles bezig zijn, behalve met dit onderwerp.

Credit-management
Liquiditeitsplanning en cashflow-management liggen in elkaars verlengde. FinForce berekent nl. de totale effecten door van hetgeen een optimaal credit-management voor uw organisatie kan opleveren. Als uw debiteuren u nl. sneller betalen, betekent dat niet alleen besparing van uw rentekosten, maar ook dat u over veel meer financiële ruimte beschikt. En met deze financiële ruimte heeft u weer meer capaciteit om nieuwe activiteiten te organiseren of juist nog harder te groeien. Voor een optimaal credit-management-systeem kunt u gebruik maken van geavanceerde software-systemen, die ervoor zorgen dat de inkomende geldstroom wordt geoptimaliseerd door een beter beheer. Wat hier echter aan voorafgaat is om in het sales-traject goede betalingsafspraken met uw toekomstige klanten te maken. En helaas …….. daar schort het nogal eens aan.

Performance-management
Om de prestaties van uw onderneming zichtbaar te maken in overzichtelijke rapportages, biedt FinForce de mogelijkheid om verhoudingsgetallen oftewel kengetallen oftewel ratio’s te formuleren. Hierbij kunt u gebruik maken van alle financiële cijfers, zoals die uit uw boekhouding in FinForce zijn ingelezen en daarnaast uw zelf bedachte waardes, die uit andere bronnen dan uw administratie worden geregistreerd. Het voordeel van deze kengetallen is, dat u zelf uw graadmeters kunt bedenken, die voor uw bedrijfsvoering belangrijk zijn en die niet automatisch uit uw standaard-financiële rapportages tevoorschijn komen. Voorbeelden zijn brutowinstcijfers, verhouding van personeelskosten t.o.v. de omzet, gem. omzet per stuk, etc. Met FinForce kunt u de formulering van deze graadmeters zelf bepalen en de automatisering hiervan zorgt ervoor dat de berekende waardes automatisch worden gepresenteerd.