In welke programmeertaal is FinForce geschreven

FinForce is ontwikkeld in Microsoft Visual Foxpro 9.0. Deze taal wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door AccountView. In deze laatste versie van Foxpro zijn uitgebreidere rapportages en grafieken mogelijk, waardoor de functionaliteit van FinForce is toegenomen.