Resultaats-analyse en liquiditeitsplanning in de Ouderenzorg

Sinds enige tijd is FinForce ook actief in de ouderenzorg. Daar waar het met name gaat om het overzicht te houden op de financiële bedrijfsvoering over meerdere locaties, is het werken met FinForce een verbetering t.o.v. de huidige spreadsheetmodellen. Door de naadloze aansluiting op boekhoudsystemen leest de eindgebruiker de realiteitscijfers direct in en kan er direct worden gerapporteerd.

Door de cijfers van meerdere locaties te kunnen bundelen met behulp van het consolidatiemodel, krijgt men ook direct inzicht in de resultaten per locatie en kan men deze op allerlei manieren met elkaar vergelijken.

Specifiek voor de ouderenzorg is het werken met kengetallen een interessante toepassing binnen FinForce. Dit is van toepassing voor zowel financiële als ‘niet-financiële’ kengetallen. Deze kunnen worden ingezet als basis voor het berekenen van budgetten, maar ook andersom voor het meten van uitkomsten zoals bezettingsgraad, omzet per kamer, kosten per kamer, etc.

Ook kunnen deze kengetallen ingezet worden als verdeelsleutel binnen één en dezelfde locatie, zodat er een inschatting gemaakt kan worden van het resultaat per activiteit. Juist door met deze verdeelsleutels te kunnen spelen, ziet men razendsnel waar er winst en waar er verlies wordt gemaakt.

Uiteraard is het onderwerp liquiditeitsplannning ook interessant in deze tak van sport, daar waar er sprake is van uitbreiding van locaties en de gang naar de bank gemaakt moet worden om de haalbaarheid hiervan in kaart te brengen. FinForce wordt dan ook veel gebruikt voor het zelfstandig maken van kredietaanvragen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht