Omslag naar toekomstgericht adviseren

De beweging binnen de accountancy van het oorspronkelijke jaarrekeningen-werk naar meer toekomstgericht adviseren neemt een enorme vlucht. De toekomstgerichte toepassing van FinForce kan daarbij helpen. Daarbij heeft FinForce met de combinatie van MijnFinForce.nl en het zgn. ontzorgingsconcept daadwerkelijk een tool ontwikkeld die door de accountancy wordt ingezet om deze omslag te kunnen maken.

Leest u hieronder de verhalen van enkele accountantskantoren die FinForce inzetten voor hun toekomstgerichte advieswerkzaamheden.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen over de manier waarop FinForce in uw advieswerkzaamheden kan worden ingezet, neemt u dan gerust contact met ons op.