Informatie over Language Institute Regina Coeli

Historie:
Het Language-institute Regina Coeli is al bijna 50 jaar toonaangevend in Europa. Opgericht in 1963 door Zuster Maria Luykx en toen al gebaseerd op ‘native speakers’. Dit instituut heeft inmiddels voor al meer dan 50.000 cursisten een taaltraining verzorgd en nog steeds sterke ambities voor groei.

Ervaring met FinForce:
Sinds 2009 werkzaam met FinForce als aanvulling op Exact Globe. Wordt ingezet voor de maandelijkse rapportage (Marap) en bovendien voor het meerjarenplan om de groei-ambities vooraf op haalbaarheid te kunnen beoordelen. Gezien de seizoensgevoeligheid wordt FinForce ook ingezet voor de liquiditeitsplanning om bij gesprekken met de bank goed beslagen ten ijs te komen.

Slogan:
Met FinForce van registreren naar vooruitzien!

Contactpersoon:
Con Bruens (financieel controller)