Omslag naar bedrijfsmatige aanpak

Ook in de Ouderenzorg wordt er een omslag gemaakt naar een meer bedrijfsmatige aanpak. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is om het evenwicht tussen een effectieve bedrijfsvoering en kwaliteit voor de zorg te bewaren. Dit vraagt ook om efficiënte processen in de financiële bedrijfsvoering.

FinForce helpt daarbij door het proces van budgetteren, rapporteren, consolideren en analyseren te automatiseren, hetgeen effectiever werkt dan complexe en foutgevoelige spreadsheetmodellen te gebruiken. En zeker waar een stevige liquiditeitsbegroting gevraagd wordt om een financiering van uitbreiding van nieuwe locaties te kunnen beoordelen, wordt met FinForce veel tijd bespaard.

Graag laten wij u kennismaken met een toenemend aantal ondernemingen, die actief zijn in de ouderenzorg en FinForce inzetten voor hun rapportages en analyses.