Informatie over Stepping Stones

Historie:
Stepping Stones is in 2006 opgericht. Betrokkenheid bij zorgbehoevende ouderen in combinatie met de verbazing over hoe beperkt de zorg voor ‘onze ouders’ is geregeld hebben geleid tot een unieke zorgorganisatie die gespecialiseerd is in kleinschalige en huiselijke zorgvilla’s. De eerste villa ging open in 2007 en inmiddels zijn er acht kleinschalige zorgvilla’s operationeel. In december 2016 wordt daar één nieuwe locatie in Vleuten aan toegevoegd.

Ervaring met FinForce:
Door de voortgaande uitbreiding van het aantal locaties en administraties kostte de maandelijkse rapportages m.b.v. spreadsheetmodellen steeds meer tijd. Door gebruik te maken van FinForce werd deze tijdsbesteding fors teruggebracht, waardoor meer tijd beschikbaar kwam voor de analyse van de cijfers i.p.v. de controle van de uitkomsten.

Bovendien is door de inzet van de kostenplaatsenmodule een nieuwe analyse geïntroduceerd, waardoor het mogelijk is om met financiële en ‘niet-financiële’ verdeelsleutels het resultaat per activiteit te meten, hetgeen meer inzicht in de financiële bedrijfsvoering oplevert.

Testimonial:
‘Met FinForce meer tijd voor analyse en meer inzicht in bedrijfsvoering’

Contactpersoon:
Jacqueline van der Horst (groepscontroller)