Budgetteren ….. nuttige of overbodige tijdsbesteding?

  • Berichtcategorie:Uncategorized

Het afgelopen jaar hebben we ons intensief bemoeid met de opstart van een nieuw bedrijf. Een echte starter in de horeca-branche, dus niet de ideale prospect voor een goed gesprek met de bank.

Zoals zo vaak waren de uitgangspunten van het eerste plan veels te rooskleurig. De verwachtingen waren hoog gespannen en leken op het eerste gezicht reëel. Maar na enkele maanden vol tegenvallers (is het ooit anders met de start van een bedrijf?) bleek dat de winstgevendheid er wel was (op zich al een knappe prestatie), maar veel lager dan verwacht.

De consequentie was dat het budget periodiek werd bijgesteld, waardoor de ondernemer zich op enig moment afvroeg of het nog wel zinvol was om te budgetteren. Ogenschijnlijk een terechte vraag, nietwaar?

De ‘academische’ benadering vergelijkt het budgetteringsproces als een vakantiereis die u voor het eerst gaat plannen. Juist door zo’n plan zou u beter in staat zijn om te anticiperen op onverwachte gebeurtennissen tijdens de reis. Dat deze boodschap niet altijd even goed overkomt, heeft te maken met de praktische inslag van de meeste MKB-ondernemers. Vandaar onze tips voor de praktijk!

  1. Maak een vertaalslag van het jaarbudget naar uw ondernemerspraktijk. Gebruik hiervoor geen omzet op jaarbasis, maar bijvoorbeeld een prijs per couvert. In vakjargon heet dat de kritische succesfactoren (of KPI’s).
  2. Maak de budgetperiode korter, waardoor u als ondernemer meer gevoel krijgt voor de cijfers en daardoor sneller grip heeft op uw bedrijfsvoering.
  3. Controleer elke maand de financiële uitkomst (uit de administratie) met de weekstaten en/of KPI’s, zodat u steeds beter en tijdiger weet in uw bedrijfsvoering wat er goed gaat en wat niet.
  4. Kijk altijd vooruit naar uw toekomst. Zodoende houd u overzicht en bovendien is dit de enige manier om achteraf te toetsen waarom het verschil tussen uw verwachtingen en realiteit zo groot was.

De moraal van dit verhaal?
Budgetteren is nog effectiever als u de vertaalslag maakt naar uw praktijk.