Management

Peter Wouters heeft na zijn ervaring als bancair adviseur bij de ING-bank ervaring opgedaan in het bedrijfsleven als controller en chef bedrijfsbureau. Vanwege zijn interesse voor casfhflowvraagstukken in het MKB is hij vanaf 1991 tot 1998 werkzaam geweest als zelfstandig adviseur op het gebied van financieringsvraagstukken voor het MKB.

website foto

Vervolgens is hij met de hierin opgedane kennis en kunde de grondlegger geweest van FinForce.  Op basis hiervan werd een pragmatische tool ontwikkeld, waarmee het mogelijk was om aan cashflowplanning te doen en bedrijven te helpen met de ‘gang naar de bank’.

Inmiddels is deze tool vanaf 2014 opgevolgd door CashController. De advisering van Peter Wouters is daarbij voor menig MKB-bedrijf van toegevoegde waarde om financieringsvraagstukken in goede banen te leiden.