•  (Mei 2012) FinForce introduceert het unieke ontzorgingsconcept voor de accountancy-branche. Hiermee maakt FinForce het voor de accountancy mogelijk om zich te kunnen richten op de advisering, waarbij ze ondersteunt wordt door FinForce tools, die gekoppeld aan het administratiesysteem van hun relaties, een volledig inzicht geven in de huidige en toekomstige financiële gang van zaken.

 

  •  (Juni 2014) Sinds 2013 houdt FinForce zich onder verantwoordelijkheid van Guus de Vink bezig met toepassingen voor de Zorg en het Onderwijs. Door een succesvolle samenwerking met Anago is een nieuwe begrotings- en rapportage toepassing voor het Onderwijs ontwikkeld onder de naam Cogix. Als gevolg van dit succes heeft Guus ervoor gekozen zich volledig te zullen concentreren op verdere ontwikkeling van deze toepassing in de functie van Algemeen Directeur van Cogix en heeft dus per 1 juni 2014 zijn functie als Algemeen Directeur van FinForce neergelegd. FinForce zal in de toekomst betrokken blijven als implementatiepartner van Cogix.
    Cogix
  • (Juli 2014) Met ingang van 1 juli 2014 is FinForce gevestigd in ‘s-Hertogenbosch aan de Spinhuiswal nr. 2. Vanuit het Oude Paleis van Justitie worden voortaan de plannen voor de toekomst gesmeed. Het bewijs dat historisch besef en toekomstgerichtheid hand in hand kunnen gaan.
  • foto spinhuiswal