Management

FinForce is in 1998 gestart als uitbreiding van een bestaand bedrijfseconomische adviesbureau Business Scan, dat zich met haar advisering voornamelijk richtte op bancaire vraagstukken. Op basis hiervan werd een pragmatische tool ontwikkeld, waarmee het mogelijk was om aan liquiditeitsplanning te doen.

In de loop der tijd is deze BI-tool doorontwikkeld naar een volwaardig management-informatiesysteem dat de onderneming informeert over de huidige en toekomstige financiële gang van zaken……….als aanvulling op bestaande administratie-systemen.

website foto

Peter Wouters is geboren in 1963 en heeft HEAO-Bedrijfseconomie te Arnhem gestudeerd. Hij heeft ervaring opgedaan als bancair adviseur bij de ING-bank en daarna in het bedrijfsleven als controller en chef bedrijfsbureau. Zijn trigger voor FinForce is altijd het belang van liquiditeit geweest. Eerst vanaf 1991 tot 1998 als bedrijfsadviseur op het gebied van financieringsvraagstukken voor het MKB.

Vervolgens met de hierin op gedane kennis en kunde de grondlegger geweest van FinForce. Peter heeft  deze tool doorontwikkeld naar een volledig financieel management-informatiesysteem. Behalve deze ICT-oplossing adviseert Peter ook bedrijven die met investeringsplannen, financieringsaanvragen en liquiditeitskrapte te maken hebben. Daarbij wordt FinForce ingezet als ‘tool’ om aan scenarioplanning te kunnen doen.

De advisering van Peter Wouters is daarbij voor menig MKB-bedrijf van toegevoegde waarde om de financiering in goede banen te leiden.