Het gelijk van de betweter

november 16, 2016 Categorie: Uncategorized

Stel je bent ondernemer en je hebt een aantal zware jaren achter de rug. Niet zo’n gekke gedachte toch in deze woelige tijden? En omdat je het al zo zwaar hebt, heeft je accountant je destijds geholpen door jouw fiscale aangifte in de zgn. uitstelregeling mee te nemen, zodat je deze last in ieder geval toen niet meteen voor je kiezen kreeg.

En dan trekt het economisch klimaat weer aan, maak je eindelijk weer winst, probeer je zowaar een buffertje op te bouwen en komt daar ineens die klap van die ‘achterstallige’ belasting. Dat is nou jammer, had je even niet aan gedacht!

Elke financieel adviseur die je dan treft, maakt uiteraard korte metten met die behulpzame accountant die dat nooooooit had mogen doen. En als je dan als financiële ‘nitwit’ waartoe het overgrote deel van onze MKB-bevolking behoort, niet al te sterk in je schoenen staat, loop je het risico dat ook in jouw hoofd de goede bedoelingen van die vriendelijke accountant worden weggezet als een daad van onvermogen door een financiële prutser.

Altijd lastig om dergelijke situaties te beoordelen, nietwaar? Het moment dat de accountant vooruit keek, wist hij niet hoe de toekomst eruit zou zien en wilde hij de ondernemer alleen maar helpen om de continuïteit veilig te stellen. En achteraf gezien had de financieel adviseur natuurlijk gelijk, gebaseerd op meer informatie dan de accountant destijds had. Dus wie heeft er nu gelijk? Ik denk dat de waarheid altijd wel ergens in het midden zal liggen.

Een goedbedoelde waarschuwing is echter wel op zijn plaats …………… hoeveel adviseurs je ook hebt, uiteindelijk ben je als ondernemer altijd zelf verantwoordelijk!

De Accountant in de knel?

juli 4, 2014 Categorie: Uncategorized

Iedereen weet zo langzamerhand wel dat de beroepsgroep van de zakelijke dienstverleners het steeds moeilijker krijgt ten gevolge van de opkomende automatisering. Voorbeelden te over zoals verzekeringsbedrijfjes, notariskantoren en uiteraard komen ook de accountants aan de beurt. Zeker geen ontwikkeling die pas sinds kort aan de gang is, maar die we al jaren geleden zagen aankomen. Soms met verrassende gevolgen.

Wat zie ik deze week tot mijn verbazing in Accountancynieuws staan?

Er wordt geconstateerd dat de (veels te hoge) uurtarieven (eindelijk) omlaag gaan, dat er een werkgroep wordt opgericht die nieuwe businessmodellen voor de toekomst voor de accountants moet bedenken en dat de branche-organisatie Novak maar eens een klanttevredenheidsonderzoek opstart. Een duidelijker beeld van ‘hoe je achter de feiten aan kunt lopen’ kun je eigenlijk niet bedenken op het voorblad van Accountancy’Nieuws’.

Altijd grappig om te lezen dat er ingewikkeld wordt gedaan over iets wat zo vanzelfsprekend is. De accountancy is één van de weinige beroepsgroepen die minimaal investeert in haar relaties. Als ze daar nou ‘s mee beginnen………….. misschien dat de toegevoegde waarde vanzelf komt bovendrijven?

En wat ik me nu zo afvraag………… is de accountant nu echt de aangewezen persoon om de MKB-ondernemer bij te staan bij het bespreken van zijn toekomst?

Controller …………multi-tasker of manusje van alles?

mei 14, 2014 Categorie: Uncategorized

Bij veel bedrijven is de controller van het bedrijf de spin in het web. Dat is ook logisch want alle informatie komt op zijn bordje. Er gaat geen betaling de deur uit (of komt erin) of hij weet ervan. En als dat de situatie is, is het in het MKB blijkbaar moeilijk voor een controller om zich te focussen op zijn administratie.

Het is natuurlijk ook veel enerverender om je als controller te bemoeien met allerhande ICT-aangelegenheden, personeelsbeoordelingen, verzekeringskwesties, verhuizingen, etc. ………… soms met verrassende gevolgen!

De primaire taak van een controller is om management-informatie aan te leveren op basis waarvan de directie het bedrijf kan sturen. Dat betekent dat deze persoon goed moet nadenken over de inhoud van de administratie en wel heel primair over de indeling van grootboekrekeningen, kostenplaatsen, projecten, etc. En ook niet onbelangrijk is de manier van boekhouden, waarmee we bedoelen of een bepaalde post in de juiste periode wordt geboekt of misschien over meerdere periodes verdeeld moet worden.

Het lijkt zo simpel allemaal, maar het is o zo belangrijk. Zeker in hectische tijden!

Onbeperkte financieringsmogelijkheden………………..gelooft u het zelf?

mei 27, 2013 Categorie: Uncategorized

Wordt u als ondernemer ook zo vrolijk van al die mooie tv-reclames van banken, die over de ether de huiskamer binnen komen? Laatst zag ik een tafereeltje, waarbij een beginnend mode-ontwerpster met groot enthousiasme aan haar vriendin vertelde over de succesvolle presentatie aan een potentiële opdrachtgever, die zij net achter de rug had. Dit speelde zich allemaal af in een damestoilet, waar dit telefonische gesprek werd opgevangen door een schalks kijkende relatiebeheerder van een bank.

De onderneemster in spé vertelde haar vriendin uitvoerig dat haar nieuwe kledinglijn met groot enthousiasme ontvangen werd, maar de vraag rees natuurlijk hoe de productie en logistiek financieel allemaal in goede banen moest worden geleid. Wij zagen hoe de relatiebeheerder haar wenkbrauwen fronste en haar visitekaartje in de spiegelrand legde………..en daarna met een veelbetekenende blik de toiletruimte verliet.

In het volgende shot bent u getuige hoe de startende onderneemster duidelijk geïnteresseerd raakt in de toenadering van de bankier en zowaar met haar aan de praat raakt. De laptop gaat open en de suggestie wordt gewekt alsof alles haalbaar is. Volgens mij zien we nog net niet hoe de handen worden geschud.

Kunt u het zich voorstellen? Een startende jonge onderneemster zonder enig trackrecord in de modebranche die met groot enthousiasme door een bank wordt binnen gehaald. Net terug uit een bespreking en natuurlijk direct tot zaken komt? Helemaal nog niet berekend hoe ze het gaat organiseren, hoeveel geld ze daarvoor nodig heeft …………… en nog belangrijker ………..hoe snel ze het terug gaat betalen.

Vervelend voor een ondernemer, zulke misleidende reclames, want de werkelijkheid is natuurlijk veel minder rooskleurig dan dat dit filmpje suggereert. Uiteraard staat het eenieder vrij om zijn diensten aan te prijzen, maar hoe vervelend kan het zijn als ondernemers daardoor op het verkeerde been worden gezet. Hierdoor onvoorbereid een gesprek met de bank ingaan, omdat ze door de reclames denken dat elk goed plan gefinancierd kan worden.

Als u wilt weten welke valkuilen u echt kunt tegenkomen in het gesprek met de bank ……………… en nog beter……….kunt omzeilen …. brengt u dan gerust een bezoekje aan onze stand samen met King op de IT-beurs Financial Systems op 6 juni a.s. in Nieuwegein.

 

Unieke samenwerking tussen King en FinForce vanaf 2013

februari 20, 2013 Categorie: Uncategorized

Unieke samenwerking vanaf 2013

King Software en FinForce gaan een samenwerkingsverband aan om samen een nieuw product op de markt te brengen. King is al jarenlang leverancier van  betrouwbare business software. FinForce is specialist op het gebied van cashflowplanning, begroting en financiële management-informatie. Het nieuwe product dat ze samen uitbrengen onder de naam liquiditeitsprognose, biedt King-gebruikers de mogelijkheid om gecontroleerd naar hun financiële toekomst te kijken.

Laagdrempelig

Het enige wat nodig is, is een unieke koppeling tussen FinForce en de King-administratie. Aan de hand van zijn budget, investerings- en financieringsplan bepaalt de King-gebruiker via een eenvoudig en overzichtelijk 5-stappenplan zijn toekomstige resultaten en bijbehorende liquiditeitsprognose. Tussenkomst van een extern adviseur is niet nodig. Guus de Vink van FinForce: “wij willen juist dat iedere ondernemer de controle heeft over zijn toekomstige inkomsten en uitgaven zonder daarbij gehinderd te worden door complexe en foutgevoelige spreadsheetmodellen”.

Mijlpaal

Door deze unieke samenwerking is het voortaan mogelijk om zowel historische en actuele gegevens te combineren met prognosecijfers. Aan de hand van overzichtelijke rapportages kunnen verschillende scenario’s worden berekend. Dat is een interessante oplossing voor bedrijven die sterk groeien en veel investeringsplannen hebben, seizoensgevoelig zijn maar ook bedrijven die vanwege liquiditeitsbehoefte regelmatig met hun bank rond de tafel moeten zitten. Voor meer informatie neemt u contact op met Peter Wouters, algemeen directeur bij FinForce (tel. 085-7325720). Ook kunt u uiteraard bellen met de verkoopafdeling van King, tel. (010) 2646320.

 

Sneller van input naar output

november 22, 2012 Categorie: Uncategorized

Sinds vandaag staat er een duidelijk interview op het web over onze activiteiten.

Daarin krijgt de lezer een goed beeld van:

  1. Wat we doen ………….
  2. Hoe we dat doen ……..
  3. Waarom we dat doen ………

De moraal van dit verhaal?

Denk na over uw toekomst…………zeker in deze woelige tijden!

Budgetteren ….. nuttige of overbodige tijdsbesteding?

oktober 29, 2012 Categorie: Uncategorized

Het afgelopen jaar hebben we ons intensief bemoeid met de opstart van een nieuw bedrijf. Een echte starter in de horeca-branche, dus niet de ideale prospect voor een goed gesprek met de bank.

Zoals zo vaak waren de uitgangspunten van het eerste plan veels te rooskleurig. De verwachtingen waren hoog gespannen en leken op het eerste gezicht reëel. Maar na enkele maanden vol tegenvallers (is het ooit anders met de start van een bedrijf?) bleek dat de winstgevendheid er wel was (op zich al een knappe prestatie), maar veel lager dan verwacht.

De consequentie was dat het budget periodiek werd bijgesteld, waardoor de ondernemer zich op enig moment afvroeg of het nog wel zinvol was om te budgetteren. Ogenschijnlijk een terechte vraag, nietwaar?

De ‘academische’ benadering vergelijkt het budgetteringsproces als een vakantiereis die u voor het eerst gaat plannen. Juist door zo’n plan zou u beter in staat zijn om te anticiperen op onverwachte gebeurtennissen tijdens de reis. Dat deze boodschap niet altijd even goed overkomt, heeft te maken met de praktische inslag van de meeste MKB-ondernemers. Vandaar onze tips voor de praktijk!

  1. Maak een vertaalslag van het jaarbudget naar uw ondernemerspraktijk. Gebruik hiervoor geen omzet op jaarbasis, maar bijvoorbeeld een prijs per couvert. In vakjargon heet dat de kritische succesfactoren (of KPI’s).
  2. Maak de budgetperiode korter, waardoor u als ondernemer meer gevoel krijgt voor de cijfers en daardoor sneller grip heeft op uw bedrijfsvoering.
  3. Controleer elke maand de financiële uitkomst (uit de administratie) met de weekstaten en/of KPI’s, zodat u steeds beter en tijdiger weet in uw bedrijfsvoering wat er goed gaat en wat niet.
  4. Kijk altijd vooruit naar uw toekomst. Zodoende houd u overzicht en bovendien is dit de enige manier om achteraf te toetsen waarom het verschil tussen uw verwachtingen en realiteit zo groot was.

De moraal van dit verhaal?
Budgetteren is nog effectiever als u de vertaalslag maakt naar uw praktijk.

Uw grootste schuldeiser …. vriend of vijand?

september 19, 2012 Categorie: Uncategorized

In tijden van liquiditeitskrapte is het extra belangrijk om uw liquiditeitsplanning in beeld te krijgen. In onze praktijk maakten wij dat ook inzichtelijk voor een relatie, die geen goed gevoel had bij zijn liquiditeit voor de komende maanden. En ofschoon zijn accountant hem gerust had gesteld, vroeg hij ons om een second opinion. En dat was maar goed ook.

Onze conclusie was dat hij de komende maanden een zodanig groot liquiditeitstekort had, dat hij genoodzaakt was om een gesprek aan te gaan met zijn grootste schuldeiser. Met de boodschap dat hij zich niet aan de eerder gemaakte aflossingsregeling zou kunnen houden.

Niet fijn om te doen natuurlijk ….. zo’n boodschap. Onze relatie voelde zich al niet succesvol, had bovendien het gevoel onbetrouwbaar te worden gevonden en was uiteraard bang voor een afwijzende reactie. Het zweet stond ‘m op de rug.

Wij gaven hem als ruggesteuntje mee dat tegenover al deze nadelen één groot voordeel bestond. Zijn grootste crediteur had er alle belang bij dat hij zou blijven bestaan! En daar had hij nog niet bij stil gestaan. Met verrassende gevolgen………… zijn voorstel werd soepel geaccepteerd.

Het moraal van dit verhaal? Daar waar voor uw omzet geldt dat ‘vele kleintjes één grote maken’ …………. is dat bij de beoordeling van uw  liquiditeitskrapte een heel ander verhaal!

Het groooote verschil tussen winst en cash!

augustus 19, 2012 Categorie: Uncategorized

Wat gebeurt er met je als je ziet aankomen dat je grootste klant (45% van de omzet) gaat verdwijnen? Je gaat dan rekenen en ziet tot je grote schrik dat je winst achteruit holt! De schrik slaat je om het hart en de neiging is groot om direct tot ‘harde’ actie over te gaan. Soms met verrassende gevolgen!

Deze casus kwam een tijdje geleden op mijn pad. De 3-koppige directie had al in een spreadsheet doorgerekend dat ze met dit scenario de winst van € 3 ton per jaar zagen omslaan in een verlies van € 3 ton. En op basis daarvan voelde men de druk om tot actie over te gaan. Een overname van een partij die dit omzetverlies zou kunnen compenseren, werd belangrijker dan ooit!

We besloten om in een korte sessie van enkele uurtjes dit scenario wat verder uit te werken, het investeringsplan daarin te betrekken en zodoende de liquiditeitsprognose in onze berekeningen mee te nemen. De uitkomst was zeer verrassend. Wat bleek namelijk? De liquiditeit zou op basis van onze berekeningen nog zeker 3 jaar op peil blijven. Veroorzaakt doordat het investeringsniveau zonder deze grote klant op een veel lager peil kon blijven.

Wat een rust en opluchting ontstond door dit inzicht in de hoofden van de directie. En hoe anders keek men nu aan tegen de voorheen vurig gewenste overname…… (die zoals u begrijpt daardoor ook niet doorgegaan is)!

De moraal van dit verhaal……………

Winst is belangrijk, maar …………

Cash is King!