Beginbalans

De beginbalans kunt u met de Importmodule automatisch inlezen. Deze beginbalans is natuurlijk het startmoment voor uw liquiditeits- en balansbegroting.

De consequenties van uw budget, business-rules, investerings- en financieringsplannen worden vanaf de beginbalans doorgerekend.

Invoer afloop beginbalans

Invoer afloop beginbalans

 

Juist de transitorische posten op deze beginbalans zoals debiteuren en crediteuren, moeten voor wat betreft de inschatting van binnenkomende of uitgaande liquiditeteits-stromen ingevuld worden. Wij noemen dat de afloop op de beginbalans.