Exploitatiebegroting en seizoenspatronen

In FinForce heeft u verschillende mogelijkheden om uw budget in te voeren:

  • Harde invoer van de cijfers op jaar- of maandbasis;
  • Combinatie met gebruik van formules en variabelen;
  • Automatische extrapolatie op basis van historische jaarcijfers;
  • Idem op basis van historische jaarcijfers en gerealiseerd seizoenspatroon.

Harde invoer van cijfers op jaarbasis
In FinForce kunt u uw exploitatiebegroting op jaarbasis invoeren. U komt dan in een spreadsheetmodel, waarin u alle budgetbedragen per grootboekrekening hard kunt invoeren. Het voordeel hiervan is dat u tijdens de invoer van de cijfers de vergelijking met de historische cijfers onder ogen heeft.

Budget per jaar

Budget per jaar

Harde invoer van cijfers op maandbasis
Is er sprake van seizoensgevoeligheid of van een snelgroeiend bedrijf, waardoor de bedragen per maand moeten worden ingevoerd, dan kan dit in nominale bedragen of met ´indices´ (verhoudingsgetallen). Afhankelijk van wat het gemakkelijkste werkt voor de gebruiker kunt u hier gemakkelijke keuzes in maken, hetgeen de invoer van het budget enorm versnelt.

Budget met seizoenspatronen

Budget met seizoenspatronen

Combinatie met gebruik van formules en variabelen
Behalve de harde invoer van budgetten is het natuurlijk ook mogelijk om te werken met formules en variabelen.

Extrapolatie op basis van historische cijfers
Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van historische cijfers en de gerealiseerde seizoenspatronen daarin mee te nemen. Dit gebeurt met behulp van de optie van het ‘globale prognosesysteem’.

Het voordeel van deze werkwijze is dat u op jaarbasis èn op maandbasis cijfers kunt invoeren, zoals dat voor u het gemakkelijkste is, waarbij de consequenties daar waar nodig worden doorgerekend.