Uw eigen rapport samenstellen

Binnen de rapportagemogelijkheden van FinForce houden we rekening met het feit dat de meeste rapportages periodiek terugkomen met steeds hetzelfde format maar met wisselende cijfers. Zo bevat een maandelijkse budgetvergelijking de volgende onderdelen:

 • Budgetvergelijking netto per maand en cumulatief;
 • Een overzicht van de actuals per maand met vergelijking budget;
 • Een overzicht van de gedane investeringen;
 • Eventueel (bij eenmanszaken/vof’s) een overzicht van de gedane privé-uitgaven;
 • Een maandelijks overzicht van gerealiseerde kengetallen;
 • Een balansrapportage.

Hoe gemakkelijk is het dat u met FinForce uw rapportage zodanig kunt samenstellen dat dit precies wordt afgestemd op de bespreking, waarvoor deze bedoeld is.

Rapport samenstellen

Rapport samenstellen

 

Zie hieronder een voorbeeld van een periodieke MT-rapportage.

MT-rapportage

MT-rapportage

 

Zo ook met de zgn. budgetrapportage, die steeds dezelfde samenstelling bevat, echter bij nieuwe scenario’s steeds weer andere cijfers heeft. Het voordeel van deze specifieke FinForce-toepassing is dat u maar één keer hoeft na te denken over het format van deze rapportage en dat er vervolgens een rapport uitrolt met exact die informatie die op de situatie is afgestemd. Zo bevat onderstaand voorbeeld van een kredietaanvraag voor de bank de volgende onderdelen.

 • Budget per jaar met vergelijking voorgaande jaren;
 • Budget per maand;
 • Investeringsplan;
 • Liquiditeitsprognose;
 • Balansprognose.
Kredietaanvraag

Kredietaanvraag

 

 

 

 

Het mooie van deze rapportagetool is dat u per onderdeel kunt aangeven of u alleen de voorkant wilt laten zien (d.w.z. de hoofdpagina op rubriekniveau) of ook de details op de volgende pagina’s. Uiteraard is het ook mogelijk om hier een toelichting aan toe te voegen, zodat u het ‘verhaal achter de cijfers’ kunt presenteren.