Standaard rapportages

De standaardrapportages van FinForce sluiten direct aan op het ontwikkelde FinForce Model en presenteren direct al de automatisch berekende cijfers over de huidige gang van zaken en de toekomstige ontwikkeling.

Deze standaardrapportages bevatten op zich veel flexibiliteit voor wat betreft:

  • de cijfers, die u wilt tonen
  • de periode, waarop deze informatie betrekking heeft
  • de volgorde waarin dit gepresenteerd wordt.

De cijfers hebben betrekking op de huidige en toekomstige v&w-uitkomsten, balans- en liquiditeitscijfers en (eventuele) kengetallen.

Rapportage Q1

Rapportage Q1