Uw grootste schuldeiser …. vriend of vijand?

  • Berichtcategorie:Uncategorized

In tijden van liquiditeitskrapte is het extra belangrijk om uw liquiditeitsplanning in beeld te krijgen. In onze praktijk maakten wij dat ook inzichtelijk voor een relatie, die geen goed gevoel had bij zijn liquiditeit voor de komende maanden. En ofschoon zijn accountant hem gerust had gesteld, vroeg hij ons om een second opinion. En dat was maar goed ook.

Onze conclusie was dat hij de komende maanden een zodanig groot liquiditeitstekort had, dat hij genoodzaakt was om een gesprek aan te gaan met zijn grootste schuldeiser. Met de boodschap dat hij zich niet aan de eerder gemaakte aflossingsregeling zou kunnen houden.

Niet fijn om te doen natuurlijk ….. zo’n boodschap. Onze relatie voelde zich al niet succesvol, had bovendien het gevoel onbetrouwbaar te worden gevonden en was uiteraard bang voor een afwijzende reactie. Het zweet stond ‘m op de rug.

Wij gaven hem als ruggesteuntje mee dat tegenover al deze nadelen één groot voordeel bestond. Zijn grootste crediteur had er alle belang bij dat hij zou blijven bestaan! En daar had hij nog niet bij stil gestaan. Met verrassende gevolgen………… zijn voorstel werd soepel geaccepteerd.

Het moraal van dit verhaal? Daar waar voor uw omzet geldt dat ‘vele kleintjes één grote maken’ …………. is dat bij de beoordeling van uw  liquiditeitskrapte een heel ander verhaal!